Möte om “Förslaget till ny översiktsplan” på Bergumsgården igår kväll

Det var många som hade frågor till Anna Olsson och Jessica Andersson från Stadsbyggnadskontoret igår, då det på ett mycket tydligt sätt presenterade det nya förslaget till översiktsplan. Dock fanns det väl inte så mycket som gällde oss så nu gäller det att vi samlar oss i bygden om vi vill att staden ska få upp ögonen för att vi också ingår i Göteborgs kommun och betalar skatt. Senast 26 april ska vi lämna synpunkter till förslaget.

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret. Under arbetets gång har även dialoger förts med olika aktörer och målgrupper. Förslaget skickas på remiss under perioden 16 januari-26 april 2019. Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse, bearbetas och tas om hand i ett vidareutvecklat förslag. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Här kan du ladda ner Annas och Jessicas presentation