Djurhållargruppen på studiebesök

BGU Djurhållargrupp på studiebesök

Djurhållargruppens team som utreder möjligheterna för ett lokalt slakteri i Bergum-Gunnilse området var i går på studiebesök. Vi besökte en mycket fin anläggning för småskalig styckning och beredning av kött.
Anläggning håller på att bygga ut med en charkuteri avdelning för att kunna leverera ett brett utbud av varor.

Besöket gav mycket inspiration och kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet.