Hästgruppen tillsammans med Fastighetskontoret skapar nya ridstigar

Hästgruppen ute i skogen tillsammans med Fastighetskontorets skogsansvariga för att markera var nya säkra ridvägar skall röjas

X