Intressant utbyte mellan odlare/uppfödare och kökschefer

BGU Gröna näringar och Djurhållare träffade idag några kökschefer för att diskutera möjligheter för att komma igång med och öka leveranser av verkligt lokalproducerade grönsaker, rotfrukter, svamp och kött.

Nu börjar planeringen inför odlingssäsongens start.
Vad vill vill kockarna helst ha? När och på vilket sätt?
Vad kan jag odla bäst?
Ett första möte som lägger grunden till ett fortsatt utbyte och ökad lokal matproduktion.