Hästgruppen på ridvägsinventering

BGU Hästgrupp har tillsammans med Fastighetskontoret och Park & Natur varit ute och titta på alternativ för att anlägg ridvägar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka vägar kan vi på ett säkert sätt ta oss fram på?

 

 

 

 

 

 

 

Strax framme vid Sandvadsvägarna.

 

 

 

 

 

 

 

“Bron” över Bingaredsbäcken behöver åtgärdas!
När finns det resurser för det?