2019 rullar igång!

Centrumgruppen

Centrumgruppen som idag har 27 intresserad medlemmar har haft ett första möte för att se över vilka huvudfokusområden var och vill engagera sig i.
De fyra delprojektområdena är:

– Gunnilse centrum med omgivningar
– Bergums centrum
– Infrastrukturfrågor som vägar, cykelvägar mm
– Vråsseredsdeponi och vad vi kan göra för att
  hindra en etablering.

Är du också intresserad av någon av dessa frågor?
skicka ett mejl till: centrum@bergum-gunnilse.se

Styrelsen

Styrelsen hade ett långt och intressant möte igår kväll. Vi kan konstatera att det är mycket på gång. Mer information kommer.
Datum för årsmöte bokades till den 25/2 kl 18:30.
Boka in i din kalender redan nu! Kallelse kommer lite längre fram.

Stadslandet

Projekt Stadslandet är nu inne på sista året och vill satsa på verksamheter inom BGU och vid möte igår gick vi igenom vilka stöd projektet kan ge till våra olika verksamheter och projekt.