Grattis till BGUs utvecklingsgrupp för Naturturism

Som nu fått projektet  “Destination Lerjelandet – värden och berättelser” godkänt av LAG (Leader).

BGU områdets naturtillgångar ger en rad möjligheter till att utveckla nya intressanta attraktiva turistmål för Göteborgare och tillresta turister som vill se annat än bara staden. Initiativet “Destination Lerjelandet” drivs av utvecklingsgruppen för Naturturism inom föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling. Med detta initiativ vill utvecklingsgruppen etablera vårt område som ett attraktivt turistmål med visionen att ”Lerjelandet” till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 är ett etablerat stadsnära utflyktsmål för heldagsupplevelser med natur, vildmark och friluftsliv. Detta är den första satsningen med fokus på att utveckla hela området som en turist-destination som hittills har gjorts, och en möjlighet för oss att ta fram belagd kunskap om vilka värden, platser och berättelser som gör oss unika. Det finns enskilda rapporter inom specifika områden (naturvärden, djurliv och kulturhistoria) men inte någon övergripande summering av områdets ‘själ och hjärta’. Sedan starten 2017 har utvecklingsgruppen kartlagt verksamma aktörer och byggt ett nätverk av personer som kan och vill verka för att göra Destination Lerjelandet till verklighet. Gruppen har börjat knyta kontakter för samarbeten med lokala aktörer som har för avsikt att bedriva kommersiell verksamhet inom besöksnäringen och Naturturism. Genom att arbeta med en gemensam förståelse av vår destinations värden skapar vi förutsättningar för ett gemensamt ansvar, vilket underlättar för både besökare och näringsidkare att kunna nyttja området på ett hållbart sätt och på lite längre sikt uppnå en stärkt infrastruktur. Utvecklingsgruppen med sitt arbete att stärka och definiera Lerjelandets identitet och samverka med områdets verksamheter inom naturturism blir de en tydlig samarbetspartner till andra aktörer i och omkring Göteborgs Stad, och lägga grunden för framtida breda och klimatsmarta satsningar inom Naturturism och besöksnäring. Gruppen samarbetar bl.a. med projektet Stadslandet Göteborg, som just syftar till att stärka kopplingen mellan stad och land och som stöttar med sina kunskaper och erfarenheter. Arbetet med att utveckla naturturism ger möjligheter till nya arbetstillfällen i området, vilken är en av de viktiga målen för BGU.
Projektledare Alexandra Nilo Pettifor och Monika Andersson
facebook