Hästintresserade samlas den 6/6 kl 10:00 på Lerjedalens Golfklubb

Då var det är dags att samla alla hästintresserade i området och angränsande områden för att öka samverkan och se till att hästnäringen kan utvecklas på ett bra sätt!
Känner du fler som borde komma med på detta möte? Skicka inbjudan vidare. 
Berätta gärna så snart som möjligt för Selina eller Karin att du kommer! Selina når du på 0708 344570 och Karin på 0739 512747
 
 
Erik Bick jobbar tillsammans med en arbetsgrupp fram en lokalekonomisk analys för Bergum och Gunnilse som skall bli en handlingsplan för hela området. De har valt att fokusera på 5 områden för stöd av utveckling av hållbara lokalsamhällen. Ett av dessa är – Hälsa och aktivitet – och under denna rubrik vill de samla alla hälsofrämjande aktiviteter och hästnäringen är en mycket viktig del inom detta. De har därför skissat en karta med möjliga ridvägar, vandringsleder, hundvandringsleder och cykelleder – se bilaga. Du har nu chans att vara med och påverka denna skiss!
Den kompletta handlingsplanen kommer att skickas till alla politiker och tjänstepersoner i de berörda förvaltningar i Gbg’s kommun i slutet av juni så att de kan läsa på vad vi vill innan det öppna möte som vi bjudit in dem till den 28/8. Då skall de få chans att visa vad de vill göra med vårt område och då vet vi bättre vilka vi skall rösta på 😉 Fastighetskontorets Skogsförvaltare har redan nu bett om hjälp att få ETT förslag på ridväg som han kan vara med och bygga!

Erik Bick
utveckling@bergum-gunnilse.se
www.bergum-gunnilse.se