Kallelse till extra stämma för Bergum-Gunnilse utveckling

I egenskap av medlem i Bergum Gunnilse Utveckling är du härmed kallad till en extra stämma den 7:e maj kl 18.30 på Bergums Fritidslantgård

Anledningen är att styrelsen föreslår val av ny ordförande (Erik Bick) att ersätta sittande ordförande (Monika Andersson).

Monika Andersson, känner att hennes fritid inte räcker till för ordförandeskapet, som ni kanske vet lägger hon mer och mer tid och energi i BGUs arbetsgrupp “Naturturism i Lerjelandet” och “Destination Lerjelandet”
Möjlighet finns att ta upp ytterligare frågor. Dessa ska då skickas till utveckling@bergum-gunnilse.se innan måndag den 30/4.