REKO-ring Bergum-Gunnilse

REKO-ring Bergum-Gunnilse 
Handla mat direkt från lokala matproducenter – utan mellanhänder!

 
 
Den 4 april tog Daniel Palm  Daniel.palm@sv.se initiativ till “REKO-ring Bergum-Gunnilse”  🙂 , fb-sidan hittar du här. 
Syfte och mål 
Syftet med REKO-ring Bergum-Gunnilse är vara en handelsplats för konsumenter och lokala matproducenter, utan mellanhänder.
Målet är att ha NN säljtillfällen, NN intervall. Vi kommer att ha säljtillfällen NN, kl 00.00, start 0/0.

Hur går det till?
Försäljningsinlägg med datum läggs upp av producenter, och konsumenter beställer i kommentarsfältet under inlägget. Till varje försäljningstillfälle kommer det vara kopplat ett evenemang, som en påminnelse.
Riktlinjer för konsumenter:
-I gruppen tillåts inga diskussioner eller inlägg från konsumenter, utan enbart producentannonser. Vi kommer vara oerhört restriktiva eftersom fokus ligger på försäljningen.
-Beställning sker genom att kommentera aktuellt försäljningsinlägg.
-Inlägg kan tas bort om de anses olämpliga av administratörerna.
-Om du blir förhindrad att hämta, be någon annan att hämta. Ta också kontakt med producenten. Producenten kan bli tvungen att kassera varor som inte hämtats. Därför är det viktigt att det man beställer hämtas.
-Vid upprepade beställningar utan att varor avhämtas kan man bli utesluten ur gruppen.
Riktlinjer för producenter:
-Det får endast förekomma utlämning av varor på plats på REKO-ring Bergum-Gunnilse. Alltså ingen försäljning på plats. Detta har med regler och tillstånd att göra.
-Det är bara råvaror och produkter från egen produktion, som får säljas inom ramen för REKO-ring Bergum-Gunnilse.
-Producenter som ska deltaga vid nästa utlämningstillfälle ska gärna lägga in annons senast en vecka före .
-Inom 2 dygn efter utlämningstillfället, ska tidigare annons tas bort eller redigeras, och kommentarer rensas bort.
-Alla annonser ska inledas med datumet för träffen, exempel: “2017-03-15 Hej! Vi säljer….”.
-Det är producenternas ansvar att reglerna framförallt runt livsmedel, redovisning och skatt följs. (Kolla med kommunen vad som gäller er produktion)
-Alla försäljningsinlägg kontrolleras av administratörerna. Om de behöver justeras för att de inte uppfyller reglerna ovan, skickas PM. Om inte åtgärd är gjord inom rimlig tid, kan inlägget komma att tas bort.
Med vänlig hälsning, Admin
Daniel Palm  Daniel.palm@sv.se