Digital Marknadsföring – föreläsning och Workshop

BGU Företagsgrupp startar nu en serie utbildningstillfällen och börjar med Digital Marknadsföring. Föreläsningar och workshops görs i samarbete med Business Region Göteborg.

Den första genomförs den 15/1 på Bergums Fritidslantgård.
Läs mer här och om hur du anmäler dig!
2:a tillfället blir den 6/2, då med fokus på LinkedIn som marknadsföringskanal
3:e tillfället blir den 19/2 och då med fokus på Facebook som marknadskanal
Boka redan upp dessa datum (kvällar) i din kalender – mer information kommer!