Var med och påverka, svara på enkäten!

 

Håll utkik efter 9:or från Bergums Skola så att du och ditt hushåll får chans att vara med och påverka din och vår framtid i Bergum och Gunnilse!

Om du inte får besök av en elev så kan du även svara på enkäten via webben på www.bgu.biz 

Arbetsgruppen som jobbar med den Lokalekonomiska analysen vill ha ditt hushålls svar senast den 7/1.

 

Lena, Mascha, Gjöran och Maths och diskuterar hur vi kan utveckla olika verksamheter och ge stöd för att utveckla nya verksamheter och aktiviteter.Tomas och Per häftar och viker enkätfoldrar.
X