”Lerjelandet – en mötesplats”

”Lerjelandet – en mötesplats” är en förstudie finansierad genom Lokalt Ledd utveckling (LLU) – Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Läs mer här