Utvecklingen fortsätter…

I kväll den 26 oktober träffades över 30 härliga Gunnilse- och Bergumsbor på Bergumsgården i Olofstorp för att skapa en ny arbetsgrupp. Under ledning av Ulla Herlitz, BRG som vet allt om att utveckla bygder och Erik Bick, BRG ska gruppen utifrån en lokalekonomisk analys (LEA), lägga grunden till en handlingsplan för en hållbara utveckling av Bergum och Gunnilse. En handlingsplan som blir ett viktigt verktyg för Göteborgs Stads och politikernas satsningar på vårt område.
Är du intresserad att vara med i gruppen ta då kontakt med  erik.bick@businessregion.se eller ett SMS till 0723 883212.