På G! Lekplatsen vid Saras väg

Nu är upprustningen av Lekplatsen vid Saras väg på gång, om än något försenad.
BGU’s Centrumgrupp har varit aktiv i planeringen och rådgivande vid utformningen.
Göteborg Park och Natur investerar ca 1,5MSEK i detta projekt och planen är att lekplatsen ska vara färdig innan årskiftet.

Nu är upprustningen av lekplatsen på Saras väg igång!