Bergum Centrum, idéskiss på ett centrumhus i Olofstorp

I Bergum/Olofstorp bor 4910 personer (mars 2017) men här saknas fortfarande ett centrum och mötesplats med den service som man kan förvänta sig i en så pass stor ort.
Under veckan har vi lämnat in ansökan om markreservation till Fastighetskontoret. Med en markreservation kan vi starta processen för att skapa ett riktigt centrum i Olofstorp.
På BGUs årsmöte i mars presenterade vi en skiss över ett centrumhus i Olofstorp. Vi fortsatte att skissa vidare och har nu lämnat in en mer Bergums_Centrumhus

Tänkta och möjliga verksamheter i Bergum Centrum
Östra och norra delen
– gatuplan- Restaurang/Pub ”Salles”
– Matbutik med tydlig ekoprofil, hub för lokala odlare och uppfödare – en ekolivs-butik med det lilla extra som även skall locka långväga besökare
– Bageri
– “Saluhall”
– Butik för bygdens hantverkare och konstnärer
– Lokaler för butiker och företag,
- Service så som ”Hälsorum” med plats för massörer, fotvård, BVC, MVC, läkare och  liknande med öppet olika tider och dagar för olika verksamheter.
Östra och norra delen
– våning 2 och eventuellt 3
– Lägenheter, kontorshotell, kontor, boende typ vandrarhem för att stödja naturturism
– Café med uteterass på tak, med utsikt över Lärjeåns dalgång
Södra och västra delen
– Allaktivitetshus – 1 eller 2 våningar
– Möteslokaler och ”hallar” för möten, utställningar, ”pop-up butiker”
– Hantverksverkstäder som stöd för daglig verksamhet, integrationsaktivitet, REHAB mm
– Nav och utgångspunkt för Naturturismaktiviteter
– Möjlighet att nyttja söder/västerväggen att koppla verksamheter i huset till uteplatser
Hela byggnaden skall byggas med passivhustanke och kunna nå högsta BREEAM poäng
– Med solel på tak, utnyttjande av takvatten för toalettspolning, tvättstugevatten, bevattning, vattenlek och lågenergilösningar över lag för el och ventilation. Höga miljö- och kretsloppskrav på alla hyresgäster